Imatge del pas per Ponts del dictador F. Franco

Viladot Fontanet, Joan
1958

Imatge del pas per Ponts del dictador F. Franco