Imatge del pont d’obra sobre el Llobregós malmès

Obradors Ponsa, Josep
1909 a.

Imatge del pont d'obra sobre el Llobregós malmès