Imatge extreta del film ’25 años de Paz’ 1

Vidal Audet, Josep
1964