Indret de l’horta on hi hagué un camp de futbol 3

Viladot Fontanet, Joan
1968