Indret del casc urbà on ara hi ha el Passeig

Obradors Ponsa, Josep
1909 a.

Indret del casc urbà on ara hi ha el Passeig