Instal·lació del reg a la partida de les Eres

Viladot Fontanet, Joan
1958

Instal·lació del reg a la partida de les Eres