Instal·lació d’una gran farola al Passeig

Viladot Fontanet, Joan
1959

Instal·lació d'una gran farola al Passeig