Instantània de la capçalera de l’església de Santa Maria

Obradors Ponsa, Josep
1909 a.

Instantània de la capçalera de l'església de Santa Maria