Instantània durant la preparació del Ranxo

Salvia Pinós, Joan
anys 80

Instantània durant la preparació del Ranxo