Instantània presa durant la diada de Sant Antoni de Padua

Viladot Fontanet, Joan
1958

Instantània presa durant la diada de Sant Antoni de Padua