Instantània presa durant un partit de futbol 1

Viladot Fontanet, Joan
1956

Instantània presa durant un partit de futbol