Instantània presa durant un partit de futbol 2

Viladot Fontanet, Joan
1974

Instantània presa durant un partit de futbol