Instantània presa durant un partit de futbol 4

Viladot Fontanet, Joan
A.D.