Instantània presa durant un partit de futbol

Viladot Fontanet, Joan
A.D.

Instantània presa durant un partit de futbol