Interpretació de dances a la plaça Planell

Viladot Fontanet, Joan
anys 70

Interpretació de dances a la plaça Planell