Interpretació de dances a l’Hogar del Productor

Viladot Fontanet, Joan
anys 60

Interpretació de dances a l'Hogar del Productor