Joan Bravo dirigint la cocció del Ranxo

Viladot Fontanet, Joan
1965

Joan Bravo dirigint la cocció del Ranxo