Joan Bravo repartint el Ranxo a les autoritats

Viladot Fontanet, Joan
1963

Joan Bravo repartint el Ranxo a les autoritats