Joves de Ponts guarnits com als anys vint

Salvia Pinós, Joan
1965

Joves de Ponts guarnits com als anys vint