Joves disfressats dels anys 20 durant el Ranxo

Viladot Fontanet, Joan
1965

Joves disfressats dels anys 20 durant el Ranxo