La barca amb que es feu el salvament d’una noia

Salvia Pinós, Joan
1982

La barca amb que es feu el salvament d'una noia