La barca de Gualter amb el seu conductor

Marquès Subirats, Josep M.
anys 50

La barca de Gualter amb el seu conductor