La canònica de Sant Pere des del camí del calvari

Àngel Toldrà Viazo
1908

La canònica de Sant Pere des del camí del calvari