La carretera de Lleida 1

Salvia Pinós, Joan
anys 60

La carretera de Lleida