La creu del Calvari amb Gualter al fons

Marquès Subirats, Josep M.
anys 50

La creu del Calvari amb Gualter al fons