La creu del Calvari

Viladot Fontanet, Joan
anys 70

La Creu del Calvari