La Font del Nen del Caragol gebrada

Viladot Fontanet, Joan
1968