La neteja de les calderes del Ranxo

Salvia Pinós, Joan
1969

La neteja de les calderes del Ranxo