La plaça Planell des del Portal Nou

Roca Martí, Ventura
1973

La plaça Planell des del Portal Nou