La Posada del Universos (fonda Manel)

Obradors Ponsa, Josep
1909 a.

La Posada del Universos (fonda Manel)