La torre del Castell

Marquès Subirats, Josep M.
anys 50

La torre del Castell