Les autoritats al Portalnou

Viladot Fontanet, Joan
1967