Les calderes del Ranxo bullint 1

Viladot Fontanet, Joan
1958

Les calderes del Ranxo bullint