Les campanes de l’església de Santa Maria

Salvia Pinós, Joan
A.D.

Les campanes de l'església de Santa Maria