Les majorales del Roser

Salvia Pinós, Joan
anys 50

Les majorales del Roser