Les pubilles durant el Ranxo

Salvia Pinós, Joan
anys 70

Les pubilles durant el Ranxo