Matança del porc a l’escorxador de la plaça Artigues

Viladot Fontanet, Joan
1967

Matança del porc a l'escorxador de la plaça Artigues