Moment del repartiment del Ranxo

Salvia Pinós, Joan
1968

Moment del repartiment del Ranxo