Moment durant el sorteig del porc per Sant Antoni 1

Viladot Fontanet, Joan
1959