Moment en què un guàrdia civil dona foc a un disfressat

Viladot Fontanet, Joan
1960

Moment en què un guàrdia civil dona foc a un disfressat