Neteja de les calderes després del Ranxo

Viladot Fontanet, Joan
1962

Neteja de les calderes després del Ranxo