Obres a la plaça Planell 1

Viladot Fontanet, Joan
1964

Obres a la plaça Planell