Obres a la plaça Planell 2

Viladot Fontanet, Joan
1964

Obres a la plaça Planell