Obres a la plaça Planell 3

Viladot Fontanet, Joan
1964