Operaris treballant en la presa del Canal d’Urgell

Obradors Ponsa, Josep
1909 a.

Operaris treballant en la presa del Canal d'Urgell