Ordenació sacerdotal a l’església de Santa Maria

Viladot Fontanet, Joan
1968

Ordenació sacerdotal a l'església de Santa Maria