Pagesos fent funcionar la premsa de raïm

Viladot Fontanet, Joan
1967

Pagesos fent funcionar la premsa de raïm