Pancartes d’oposició al pantà de Rialb 1

Salvia Pinós, Joan
anys 80

Pancartes d'oposició al pantà de Rialb