Panoràmica de la capçalera del Canal d’Urgell

Roig Font, Joan
1913

Panoràmica de la capçalera del Canal d'Urgell