Panoràmica de l’horta després de la riuada

Salvia Pinós, Joan
1982

Panoràmica de l'horta després de la riuada